Què és el CJA?

[:ca]

El Consell de la Joventut d’Alacant (CJA) és l’organisme que dinamitza i coordina l’associacionisme juvenil de la ciutat d’Alacant, el seu reconeixement legal es deu a la Llei 18/2010 de la Generalitat, de Joventut de la Comunitat Valenciana, sent les seus finalitats:

 • Fomentar l’associacionisme juvenil, prestant el suport assistencial que ens és possible.
 • Facilitar la col·laboració entre les associacions que el formen.
 • Impulsar la participació de la joventut en el desenvolupament polític, social, econòmic i cultural.
 • Promoure el coneixement de la cultura, història i llengua del País Valencià.
 • Difondre entre les i els joves els valors de la llibertat, la pau i la defensa dels drets humans.
 • Participar en els organismes consultius de caràcter públic que s’establisquen per a l’estudi de la problemàtica juvenil.

ESTRUCTURA

El CJA pren les seues decisions d’acord a dos òrgans principals:

 • Assemblea General, on es troben representats tots els col·lectius que formen part del CJA.
 • Comissió Permanent, que és l’òrgan executiu, la directiva, i és triada per l’Assemblea General.

Associacions de ple dret

Entre altres, poden formar part del Consell de la Joventut d’Alacant les associacions o seccions juvenils que:

 • No persegueixen fins lucratius
 • Tinguen implantació territorial a Alacant.
 • Estiguen inscrites en el Cens d’Associacions Juveniles de la Comunitat Valenciana.

Associacions col·laboradores

A més, el CJA està obert a desenvolupar convenis de col·laboració amb aquelles entitats que, tot i que no siguen juvenils, treballen per i per a la joventut.

Si alguna entitat està interessada en col·laborar amb el CJA ha de posar-se en contacte amb nosaltres per a concertar una reunió amb la Comissió Permanent.

Àrees de treball

El Consell de la Joventut d’Alacant compta amb diferents Àrees de Treball, formades per voluntàries i voluntaris de les associacions del CJA, o persones interessades en la seua temàtica, que desenvoluparan diferents projectes i campanyes.

 1. Àrea Dona Jove: Encarregada de projectes de prevenció de la violència de gènere i foment de la igualtat.
 2. Àrea Integra-t: Desenvolupa campanyes i activitats per a la visibilització del col·lectiu de persones amb discapacitat.
 3. Àrea Verde: Genera activitats i projectes per a la conservació de la naturalesa i la reivindicació del respecte cap al medi ambient.
 4. Àrea LGTB+: Treballa per la visibilització e igualtat de drets de les persones LGTB+
 5. Àrea Joves per la Llengua: S’encarrega del foment del valencià i de la seua normalització.
 6. Àrea Socioeconomica: Desenvolupa activitats i iniciatives en temes relatius a l’ocupació i l’emancipació juvenil.
 7. Àrea Ocio Alternativo: Genera activitats i projectes per a plantejar un oci alternatiu per a la joventut.
 8. Àrea Participación y Asociacionismo: Encarregada de fomentar l’associacionisme i la participació mitjançant campanyes, assessorament, formació i suport a les entitats del CJA.

Si t’interessa formar part d’alguna d’aquestes àrees de treball, parla amb nosaltres.

INSTAL·LACIONS

Les nostres instal·lacions estan situades al barri de la Florida, concretament a l’Alberg Juvenil La Florida (Avda. Orihuela, 59), disposem de les següents sales:

 • Sala de treball per al personal tècnic.

SERVEIS PER A ASSOCIACIONS

A través del CJA les associacions juvenils tenen accés a tots aquests serveisque pots consultar ací de forma més concreta:

 • Xarxa Wi-Fi d’accés a Internet.
 • Impressora làser.
 • Fotocopiadora.
 • Pantalla per a projeccions.
 • Telèfon.
 • Seu postal per rebre correu.
 • Enviament gratuït de correu postal.
 • Taquilles per guardar documentació i objectes de l’associació.
 • Hosting del web de l’associació.
 • Servei d’assessorament sobre creació i funcionament d’una associació juvenil.

CONTACTE

El nostre web és www.cjalacant.org, la nostra adreça electrònica és cja@cjalacant.org, el nostre telèfon és 672 34 04 34.

Entitats Col·laboradores:

[:es]

El Consell de la Joventut d’Alacant (CJA) es el organismo que dinamiza y coordina el asociacionismo juvenil de la ciudad de Alicante, su reconocimiento legal se debe a la Ley 18/2010 de la Generalitat Valenciana de Juventud de la Comunitat Valenciana, siendo sus fines:

 • Fomentar el asociacionismo juvenil, prestando el soporte asistencial que nos es posible.
 • Facilitar la colaboración entre las asociaciones que lo forman.
 • Impulsar la participación de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural.
 • Promover el conocimiento de la cultura, historia y lengua del País Valencià .
 • Difundir entre los y las jóvenes los valores de la libertad, la paz y la defensa de los derechos humanos.
 • Participar en los organismos consultivos de carácter público que se establezcan para el estudio de la problemática juvenil.

ESTRUCTURA

El CJA toma sus decisions de acuerdo a dos órganos principales:

 • Asamblea General, donde se encuentran representados todos los colectivos que forman parte del CJA.
 • Comisión Permanente, que es el órgano ejecutivo, la directiva, y es elegida por la Asamblea General.

Asociaciones de pleno derecho

Entre otros, pueden formar parte del Consell de la Joventut d’Alacant las asociaciones o secciones juveniles que:

 • No persigan fines lucrativos.
 • Tengan implantación territorial en Alicante.
 • Estén inscritas en el Censo de Asociaciones Juveniles de la Comunidad Valenciana.

Asociaciones colaboradoras

Además, el CJA está abierto a desarrollar convenios de colaboración con aquellas entidades que, aunque no sean juveniles, trabajen por y para la juventud.

Si alguna entidad está interesada al colaborar con el CJA, debe ponerse en contacto con nosotros y nosotras para concertar una reunión con la Comisión Permanente.

Árees de trabajo

El Consell de la Joventut d’Alacant cuenta con diferentes Áreas de Trabajo, formadas por voluntarios y voluntarias de las asociaciones del CJA, o personas interesadas en su temática, que desarrollan diferentes proyectos y campañas.

 1. Área Dona Jove: Encargada de proyectos de prevención de la violencia de género y fomento de la igualdad.
 2. Área Integra-t: Desarrolla campañas y actividades para la visibilización del colectivo de personas con discapacidad.
 3. Área Verde: Genera actividades y proyectos para la conservación de la naturaleza y la reivindicación del respeto hacia el medio ambiente.
 4. Área LGTB+: Trabaja por la visibilización e igualdad de derechos de las personas LGTB+
 5. Área Joves per la Llengua: Se encarga del fomento del valenciano y de su normalización.
 6. Área Socioeconómica: Desarrolla actividades e iniciativas en temas relativos a empleo y emancipación juvenil.
 7. Área Ocio Alternativo: Genera actividades y proyectes para plantear un ocio alternativo para los jóvenes.
 8. Área Participación y Asociacionismo: Encargada de fomentar el asociacionismo y la participación mediante campañas, asesoramiento, formación y apoyo a las entidades del CJA.

Si te interesa formar parte de alguna de estas áreas de trabajo, habla con nosotros.

INSTALACIONES

Nuestras instalaciones están situadas en el Barrio de la Florida, oncretamente en el Albergue juvenil (Avda. Orihuela, 59), disponemos de las siguientes salas:

 • Sala de trabajo para el personal técnico.

SERVICIOS PARA ASOCIACIONES

A través del CJA las asociaciones juveniles tienes acceso a todos estos serviciosque puedes consultar aquí de forma más concreta:

 • Red WIFI de acceso a Internet.
 • Impresora láser.
 • Fotocopiadora.
 • Pantalla per a proyecciones.
 • Fax.
 • Teléfono.
 • Sede postal para recibir correo.
 • Envío gratuito de correo postal.
 • Taquillas para guardar documentación y objetos de la asociación.
 • Hosting de la web de la asociación.
 • Servicio de asesoramiento sobre creación y funcionamiento de una asociación juvenil.

CONTACTO

Nuestra web es www.cjalacant.org, nuestra dirección electrónica es cja@cjalacant.org, nuestro teléfono es 672 34 04 34.

 

Entidades colaboradoras:

[:]


Notice: compact(): Undefined variable: limits in /homepages/40/d673762430/htdocs/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 853

Notice: compact(): Undefined variable: groupby in /homepages/40/d673762430/htdocs/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 853

Notice: compact(): Undefined variable: groupby in /homepages/40/d673762430/htdocs/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 853

4 Respuestas

 1. Juan
  Juan / 9-8-2014 / ·

  Hola me llamo Juan Fran, quería ser socio del CJA para inscribirme en un curso, asistir a charlas etc, pero el problema que no encuentro el formulario por la web para hacerlo,¿Podrías indicarme como me inscribo por favor?

 2. Juan
  Juan / 9-9-2014 / ·

  Entonces como hago para hacerme socio de un asociación?

  Un saludo

Escribe un comentario con tus opiniones