PARTICIPA!

[:ca]

cartel_ participa web

Què és ‘VOLS UN CONSELL…PARTICIPA!’

VOLS UN CONSELL…PARTICIPA! és un plan integal per al foment de l’associacionisme en l’àrea metropolinata d’Alacant, que el seu objectiu és fomentar la creació d’associacions. Són moltes les realitats, col·lectius o persones que tenen alguna cosa en comú, ja siga un hobby, una reivindicació o interessos comuns, que podrien donar el pas per constituir-se com associació i d’aquesta forma potenciar les seues activitats, i que no ho fan, bé per desconeixement o per falta d’informació sobre el proccediment seguir.

Aquest pla pretén donar a conèixer als adolescents i joves alacantins què és una associació i quins són els avantatges d’associar-nos si compartim una inquietud amb altres companys, amics o ciutadans, ajudar a les i els joves que volen crear les seues associacions, potenciar i donar suport a les seues inciatives una vegada creades les associacions, potenciar i donar suport a les seues iniciatives una vegada creades les associacions,  formar-les en aspectes tècnics i de gestió perquè milloren la seua organització.

Consulta a continuació, en cadascun dels 4 àmbtis d’actuació, les iniciatives dutes a terme, i com et podes beneficiar d’elles si estàs interessat/da en el món associatiu.

Linea1_web Com? Xarrades en instituts per al foment de la cooperació i l’associacionisme.
Linea2_web Com? Assessorament a associacions, ajuda amb els tràmits, suport amb materials i indicacions.
Linea3_web Com? Facilitant que s’associen al CJA o que col·laboren amb nosaltres, difonent els seus esdeveniments i activitats.
Linea4_web Com? Oferint cursos de formació a les associacions per millorar i optimitzar la seua gestió.
Organitza
CJA-LOGO-COLOR
Col·laboren
Logo generalitat transperencia UA-color ivaj

[:es]

cartel_ participa web

Qué es ‘VOLS UN CONSELL…PARTICIPA!’

VOLS UN CONSELL…PARTICIPA! es un plan integral para el fomento del asociacionismo en la área metropolitana de Alicante, cuyo objetivo es fomentar la creación de asociaciones. Son muchas las realidades, colectivos o personas que tienen algo en común, ya sea un hobby, una reivindicación, o intereses comunes, que podrían dar el paso para constituirse como asociación y de esta forma potenciar sus actividades, y que no lo hacen, bien por desconocimiento o por falta de información sobre el procedimiento a seguir.

Este plan pretende dar a conocer a los adolescentes y jóvenes alicantinos qué es una asociación y cuáles son las ventajas de asociarnos si compartimos una inquietud con otros compañeros, amigos o ciudadanos, ayudar a los jóvenes que quieran crear sus asociaciones, potenciar y dar soporte a sus iniciativas una vez creadas las asociaciones, y formarlas en aspectos técnicos y de gestión para que mejoren su organización.

Consulta a continuación, en cada uno de los 4 ámbitos de actuación, las iniciativas llevabas a cabo, y cómo te puedes beneficiar de ellas si estás interesado en el mundo asociativo.

Linea1_web ¿Cómo? Charlas en institutos para el fomento de la cooperación y el asociacionismo?
Linea2_web ¿Cómo? Asesoramiento a asociaciones, ayuda con los trámites, apoyo con materiales e indicaciones
Linea3_web ¿Cómo? Facilitanto que se asocien al CJA o que colaboren con nosotros, difundiendo sus eventos y actividades
Linea4_web ¿Cómo? Ofreciendo cursos de formación a las asociaciones para mejorar y optimizar su gestión
Organiza
CJA-LOGO-COLOR
Colaboran
Logo generalitat transperencia UA-color ivaj

[:]