[:ca]Cursos d’hivern 2019[:es]Cursos de Invierno 2019[:]

[:ca]

Coneixes els cursos de tardor del CJA?

Per a “la volta al col·le” volem seguir ajudant-te en la teva formació, el Consell de la Joventut, obre una nova convocatòria de cursos.

La nostra oferta formativa pretén comprendre les necessitats, interessos i inquietuds de la joventut de la ciutat i de qualsevol persona interessada a formar-se, aprendre i descobrir noves habilitats.

Si t’interessa segueix llegint per conèixer més!

Nivells, horari, lloc i preu

C1-Mitjà  (29 de gener – 30 de maig)                MATRICULA TANCADA
Dies: dimarts i dijous 
(60 hores)
Horari:

20:00 a 22:00h

Lloc:

Seu Universitaria

 Socis i socies

del CJA

 Menors de 35 anys  Majors de 35 anys
155* € 175* €  195* €

 

C2-Superior  (4 de febrer – 29 de maig)           CANCEL·LAT
Dies: Dilluns i dimecres
(60 hores)
Horari:

20:00 a 22:00h

Lloc:

Seu Universitaria

Socis i socies

del CJA

Menors de 35 anys Majors de 35 anys
155* € 175* € 195* €

 

C1-Mitjà  (26 de març – 30 de maig)
Dies: dilluns,dimarts, dimecres i dijous 
(60 hores) INTENSIU
Horari:

20:00 a 22:00h

Lloc:

Seu Universitaria

 Socis i socies

del CJA

 Menors de 35 anys  Majors de 35 anys
155* € 175* €  195* €

La importància dels idiomes és cada vegada major, i especialment l’anglès. Per aqueix motiu, des del *CJA organitzem una vegada més els cursos d’anglès.

Entre els mesos de setembre i desembre de 2017 s’ofereixen cursos d’anglès amb diferents nivells per a adaptar-se a les necessitats formatives dels joves d’Alacant i comarca.

Els nivells que s’ofereixen són:

Anglés Nivell Pet (Preliminary English Test), (es correspon amb el nivell B1 del Marc de Referència Europeu)
Anglés Nivell First (First Certificate in English), (es correspon amb el nivell B2 del Marc de Referència Europeu)

CURSOS, DATES, HORARI I PREU

B1 – PET   (del 28 de gener al 29 de maig)                    CANCEL·LAT
Diess: Dilluns i dimecres
(60 horas)
Horari: 
17:00 a 19:00h
Loc:

El Claustro

 Socis i socies

del CJA

  Menors de 35 anys   Majors de 35 anys
155* € 175* € 195* €

 

B2 – FIRST (del 28 de gener al 29 de maig)     CANCEL·LAT
Días: Dilluns i dimecres
(60 horas)
Horari:
19:30 a 21:30h
Lloc:

El Claustro

Socis del CJA Menors de 35 anys Majors de 35 anys
 155* €  175* €  195* €

Amb l’ànim d’ajudar a les persones més necessitades, s’han abaixat els preus de matriculació dels cursos i s’ha decidit incloure en tots els nostres cursos la donació de 1kg d’aliments no peribles  (preferiblement arròs, tomaca, oli o sucre), que hauran de ser entregats pels participants del curs en el primer dia de classe. Estos aliments aniran destinats als projectes de Creu Roja i Cáritas. S’entregaran el primer dia de classe.* + 1 kg de aliments no peribles. Campanya d’arreplega d’aliments del Consell de la Joventut d’Alacant

Característiques dels cursos:

 • 60 hores de duració de cadascun dels Cursos Valencià mitjà i elemental.
 • Mínim 15 alumnes per curs. (mínim de 12 per al superior)
 • Màxim de 25 alumnes per curs.
 • Es facilitaran fotocòpies, material i llibre per al curs, però el personal docent podrà recomanar més llibres específics.

MOLT IMPORTANT: Forma d’inscripció

 1. Emplenar el FORMULARI D’INSCRIPCIÓ ONLINE baix de cada nivell per a fer la preinscripció.
 2. Esperar el mail de confirmació per part del CJA, amb la informació per a fer el pagament de la matrícula.
 3. Realitzar l’ingrés de la quantitat corresponent en el compte que es facilitarà dins del període comunicat en el mail i enviar un e-mail a cursos@cjalacant.org amb la fotocòpia del títol anterior al del curs al qual et matricules (no es necessari presentar cap títol per al nivell Oral-Elemental)
 4. Una vegada es comprovi la recepció del justificant d’ingrés, se us informarà dels dies que podeu dirigir-vos a l’oficina a lliurar el Quilo d’aliment no perible i recollir el material per al curs.

Fins que no es reba la confirmació per part del CJA no s’haurà completat el procediment d’inscripció.

NOTES:

 • Només la confirmació per part del CJA implica la correcta inscripció dels Cursos Valencià mitjà i elemental Tardor 2016 en el curs. (no serveix només amb emplenar el formulari d’inscripció ni amb fer l’ingrés).
 • No es tornarà l’import de la inscripció llevat que s’avise almenys una setmana abans de la celebració del curs.
 • El nombre mínim d’apuntats al curs és de 16. Si finalment no s’arribara a aquesta quantitat, no es faria el curs i es tornarién els diners als apuntats.
 • Per a matricular-se d’un nivell serà necessari acreditar el nivell anterior amb el títol corresponent. (a excepció d’aquells que es matriculen al nivell Oral-Elemental).
 • Una vegada finalitzat el curs, s’expedirà un certificat d’assistència (de caràcter no oficial) sempre que s’assistisca mínim a un 80% de la totalitat de les classes del curs.

Més informació:

Consell de la Joventut d’Alacant
Av/ Orihuela, 59
03007 – Alacant
Tlfn: 672340434
Correu electrònic informació cursos: cursos@cjalacant.org
www.cjalacant.org

[:es]

onoces los cursos de invierno del CJA?

Para empezar el año con nuevos propósitos, queremos seguir ayudándote en tu formación, por ello abrimos una nueva convocatoria de cursos.

Nuestra oferta formativa pretende comprender las necesidades, intereses e inquietudes de la juventud de la ciudad y de cualquier persona interesada en formarse, aprender y descubrir nuevas habilidades.

Si te interesa sigue leyendo para conocer más!

Nivel, horario, lugar y precio:

C1-Mitjà  (29 de enero – 30 de mayo)                    MATRICULA CERRADA 
DíasMartes y jueves
(60 hores)
Horario: 20:00 a 22:00h Lugar:

Seu Universitaria

   Socis del CJA        Menors de 35 anys  Majors de 35 anys
155* € 175* €  195* €

 

C2-Superior (4 de febrero – 29 de mayo)           CANCELADO
Días: Lunes y miércoles
(60 hores)
Horario:

20:00 a 22:00h

Lugar:

Seu Universitaria

Socis del CJA Menors de 35 anys Majors de 35 anys
155* € 175* € 195* €

 

C1-Mitjà  (26 de marzo – 30 de mayo) 
Días: Lunes, martes, miércoles y jueves 
(60 hores) INTENSIVO
 Horario:

20:00 a 22:00h

Lugar:

Seu Universitaria

   Socis del CJA        Menors de 35 anys  Majors de 35 anys
155* € 175* €  195* €

La importancia de los idiomas es cada vez mayor, y especialmente el inglés. Por ese motivo, desde el CJA organizamos una vez más los cursos de inglés.

Los niveles que se ofrecen son:

 • Inglés Nivel Pet (Preliminary English Test), (se corresponde con el nivel B1 del Marco de Referencia Europeo)
 • Inglés Nivel First (First Certificate in English), (se corresponde con el nivel B2 del Marco de Referencia Europeo)

 

CURSOS, FECHAS, HORARIO Y PRECIO

B1 – PET    (del 28 de enero al 29 de mayo)                             CANCELADO
Días: Lunes y miércoles
(60 horas)
Horario:
17:00 a 19:00h
Lugar:

El Claustro

Socios del CJA Menores de 35 años   Mayores de 35 años
 155* €  175* €  195* €

 

B2 – FIRST  (del 28 de enero al 29 de mayo)                         CANCELADO
Días: Lunes y miércoles
(60 horas)
Horario:
19:30 a 21:30h
Lugar: 

El Claustro

 Socios del CJA  Menores de 35 años   Mayores de 35 años
 155* €  175* €  195* €

 

 

*Con el ánimo de ayudar a las personas más necesitadas, se han bajado los precios de matriculación de los cursos y se ha decidido incluir en todos nuestros cursos la donación de 1kg de alimentos no perecederos (preferiblemente arroz, tomate, aceite o azúcar), que tendrán que ser entregados por los participantes del curso en el primer día de clase. Estos alimentos irán destinados a los proyectos de Cruz Roja y Cáritas. Se entregarán el primer día de clase.* + 1 kg de alimentos no perecederos. Campaña de recoge de alimentos del Consejo de la Juventud de Alicante

Características de los cursos:

60 horas de duración de cada uno de los Cursos Valenciano medio y elemental.
Mínimo 15 alumnos por curso. (mínimo de 12 para el superior)
Máximo de 25 alumnos por curso.
Se facilitarán fotocopias, material y / o libro para el curso, pero el personal docente podrá recomendar más libros específicos.

 

MUY IMPORTANTE:

Forma de inscripción
Rellenar el FORMULARIO De INSCRIPCIÓN ONLINE bajo de cada nivel para hacer la preinscripción.
Esperar el mail de confirmación por parte del CJA, con la información para hacer el pago de la matrícula.
Realizar el ingreso de la cantidad correspondiente en la cuenta que se facilitará dentro del periodo comunicado en el mail y mandar un e-mail a cursos@cjalacant.org con la fotocopia del título anterior al del curso al cual te matriculas (no se necesario presentar ningún título para el nivel Oral-Elemental)
Una vez se compruebe la recepción del justificante de ingreso, se os informará de los días que podéis dirigiros a la oficina a entregar el Kilo de alimento no perecedero y recoger el material para el curso.
Hasta que no se reciba la confirmación por parte del CJA no se habrá completado el procedimiento de inscripción.

NOTAS:

Sólo la confirmación por parte del CJA implica la correcta inscripción de los Cursos Valenciano medio y elemental Otoño 2016 en el curso. (no sirve sólo con rellenar el formulario de inscripción ni con hacer el ingreso).
No se volverá el importe de la inscripción salvo que se aviso al menos una semana antes de la celebración del curso.
El número mínimo de apuntados al curso es de 16. Si finalmente no se llegara a esta cantidad, no se haría el curso y se tornarién el dinero a los apuntados.
Para matricularse de un nivel será necesario acreditar el nivel anterior con el título correspondiente. (a excepción de aquellos que se matriculan al nivel Oral-Elemental).
Una vez finalizado el curso, se expedirá un certificado de asistencia (de carácter no oficial) siempre que se asista mínimo a un 80% de la totalidad de las clases del curso.

MAS INFORMACIÓN:

Consell de la Joventut d’Alacant
Av/ Orihuela, 59
03007 – Alacant
Tlfn: 672340434
Correu electrònic informació cursos: cursos@cjalacant.org
www.cjalacant.org

[:]