[:ca]Curs Coaching associatiu[:es]Curso de Coaching Asociativo[:]

[:ca]CURS Coaching associatiu – (DIÁGNÓSTIC I MILLORA)

DURADA 12 h

OBJECTIUS

Desenvolupar eines per al diagnòstic organitzatiu de l’entitat.
Conèixer les tendències del context actual
Esbossar una programació per al diagnòstic i millora de l’entitat a mitjà termini.
Desenvolupar feines per al diagnostic organitzatiu de les seues entitats.

CONTINGUTS

Gestió de la missió d’una entitat.
Gestió de la participació. Estratègies participatives: Adaptació a les noves
formes de participació i nous models de participació juvenil.

Gestió de plans i projectes. Disseny de projectes socials.
Una pinzellada a la gestió de recursos i de la comunicació.
Motivació de nous membres i coordinació de grups de treball.

PERSONES DESTINATÀRIES

Persones responsables de la gestió d’entitats juvenils
Persones responsables de la presa de decisions de l’entitat
Quadres de gestió d’entitats
Persones d’Entitats del CJE o Consells de Joventut Autonòmics amb influència en la presa de decisions de la seua entitat.

[:es]

 

CURSO Coaching asociativo – (DIÁGNÓSTICO Y MEJORA)

DURACIÓN 12 h

OBJETIVOS

 • Desarrollar herramientas para el diagnóstico organizativo de la entidad.
 • Conocer las tendencias del contexto actual
 • Esbozar una programación para el diagnóstico y mejora de la entidad a

medio plazo.

 • Desarrollar herramientas para el diagnóstico organizativo de sus entidades

CONTENIDOS

 • Gestión de la misión de una entidad.
 • Gestión de la participación. Estrategias participativas: Adaptación a las nuevas

formas de participación y nuevos modelos de participación juvenil.

 • Gestión de planes y proyectos. Diseño de proyectos sociales.
 • Una pincelada a la gestión de recursos y de la comunicación.
 • Motivación de nuevos miembros y coordinación de grupos de trabajo.

PERSONAS DESTINATARIAS

 • Personas responsables de la gestión de entidades juveniles
 • Personas responsables de la toma de decisiones de la entidad
 • Cuadros de gestión de entidades
 • Pesonas de Entidades del CJE o Consejos de Juventud Autonómicos con influencia en la toma de decisiones de su entidad.

[:]